Nieuwe huisstijl

Bij Zorgplein Heer hoort natuurijk een eigen logo en huisstijl. Deze zijn symbolisch voor onze samenwerking en de zorg.

Kenmerkend voor het logo is de blauwe H. Deze staat voor Heer, maar ook voor onze verbondenheid met elkaar. De lijnen in het teken lopen door. Net als onze zorg voor u. Die houdt niet op bij de apotheek of huisarts, maar gaat verder: alle zorgaanbieders binnen Zorgplein Heer werken met elkaar samen aan goede zorg voor de buurt.